Certifikace ISO

Řada norem ISO definuje systémy managementu různých oblastí.
Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci.

My dokážeme připravit Vaši firmu na certifikaci norem - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Nabídka oblastí ISO

ISO 9001

Mezinárodně uznávané normy pro systémy řízení jakosti.

ISO 14001

Normy tvoří systém environmentálního managementu, tedy managementu životního prostředí.

ISO 45001

Mezinárodní normy a systémy pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nabídka možností služeb

Zavedení na ISO

Připravíme Vaši firmu na příchod certifikační autority, která udělí požadovaný status a hodnocení.


- pro ty, co se chystají na ISO -

Recertifikace

Zkontrolujeme ve Vaší firmě veškerou připravenost na potvrzení udělení ISO na další období.


- pro ty, kteří prodlužují ISO -

Externí servis

Celoroční péče a náhrada za firemní osobu odpovědnou za dodržování pravidel pro udělení nebo prodloužení ISO.

- pro ty, kteří nemají ve firmě vlastní odpovědnou osobu -