Vítejte v naší společnosti

Ivan Rachůnek
jednatel společnosti

Zdeněk Vajdík 
jednatel společnosti 

Náš tým

Milan Nedbálek
investice

Petra Vajdíková
pojistné události 

Gabriela Králíčková
finance

Helena Hawlinová
back office 

Petra Černá
správa pojištění 

Jitka Pšenková
správa pojištění

Naše firma

V roce 2010 byla naše společnost založena. Primárním podnětem k založení byla snaha o změnu způsobu a komunikace při zprostředkování pojistné ochrany. Neztotožnili jsme se s běžnými praktikami na trhu, ale chtěli jsme svou práci v tomto oboru poskytovaných služeb dělat jiným způsobem. Postupně jsme sestavili skupinu odborníků, která byla schopna na základě odborných znalostí a osobních zkušeností profesionálně zprostředkovávat pojistnou ochranu dle skutečných potřeb zájemců z řad občanů, případně menších firem. Už od začátku jsme také dbali na naši plnou odpovědnost za odvedenou práci. Od zahájení činnosti jsme se nesoustředili jen na poskytování běžné správy uzavřených pojistných smluv, ale i na vyřizování případných pojistných, včetně zprostředkování právní pomoci ve sporných případech.

S ohledem na další plánovaný rozvoj a odbornou kvalitu kolegyň a kolegů, kteří postupně rozšířili náš tým, došlo po dvou letech k rozšíření naší firmy. Nově koncipovaná společnost se soustředila na zprostředkování pojistné ochrany především korporátním subjektům. Rozsah námi nabízených produktů tak zahrnuje korporátní produktovou řadu i produkty tzv. retailové individuální pojistné ochrany. Společnost také od založení poskytuje tzv. komplexní služby - tedy pojistnou ochranu a správy pojistných smluv, vyřizování pojistných událostí vč. právní podpory, a je-li třeba i znaleckých posudků.

Po získání licence investičního zprostředkovatele od ČNB na zprostředkování vybraných investičních nástrojů a investiční poradenství byla v naší firmě od roku 2014 zahájena i tato vysoce odborná činnost. Společnost poskytuje investiční poradenství a zprostředkovává vhodné produkty jak pro partnery v korporátním segmentu, tak pro partnery z řad občanů.

Další významné rozšíření našich služeb se uskutečnilo příchodem roku 2021. Konkrétně jsme začali poskytovat služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Po deseti letech naší činnosti v oblasti zajištění pojistné ochrany korporátních společností a občanů jsme do našeho vlastnictví získali společnost, se kterou nás pojila dřívější dlouhodobá spolupráce při vyhodnocování rizik a nastavení legislativou požadovaných opatření v oblasti ochrany majetku a zdraví. Kvalitní zajištění ochrany majetku včetně zdraví zaměstnanců, a za tímto účelem přijatá opatření v jednotlivých firmách, výrazně ovlivňují jednak celkovou míru rizika při sestavování požadovaného rozsahu pojistné ochrany, ale rovněž i cenu pojistného za kterou je ochotna příslušná pojišťovna uzavřít pojistnou smlouvu.

Naši partneři

pojišťovny

Allianz pojišťovna, a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Direct pojišťovna, a.s.

Generali Česká pojišťovna a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna VZP, a.s.

Slavia pojišťovna a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.

Chubb European Group SE, organizační složka

Colonnade Insurance S.A., organizační složka

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka

INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka

penzijní společnosti

Allianz penzijní společnost, a.s.

Conseq penzijní společnost, a.s.


investiční společnosti

CODYA investiční společnost, a.s.

Conseq Investment Management, a.s.

Hlava a Hlava, s.r.o.

J&T BANKA, a.s.


Napište nám...

vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět