Pojištění soukromých sbírek

02.01.2021

Sbírají už malé děti. Většina těchto sbírek postupem času putuje do odpadků. Ty cennější se rozdají či rozprodají. Pokud se ale tento koníček rozvine ve vášeň, sbíráte dál. Sběratelství je nejen záliba, ale i investice. A investice je potřeba správně zajistit.   

Základem ochrany věcí zvláštní hodnoty je dobré pojištění

Sběratelé stále podceňují riziko krádeže, nebo loupeže. Přitom specializovaní zloději způsobí každý rok na celém světě miliardové škody. Většina uměleckých děl v domácnostech českých sběratelů a vlastníků není pojištěna, platí to dokonce i u vzácných sbírek ve vlastnictví státu.

Přitom pojistit věci zvláštní a kulturní hodnoty lze jednoduše jako součást pojištění domácnosti. Patří sem právě sbírky a věci sběratelského zájmu. V případě, že budete mít nadstandardní požadavky pro pojištění vaší sbírky, lze sjednat pojistku samostatně a individuálně. Majitel sbírky musí pouze doložit znalecký posudek o hodnotě sbírky či jiný prokazatelný doklad, že se o sbírku skutečně jedná.

Obecně platí, že samostatné, či individuální pojištění sjednáváme v případech, kdy požadavkům klienta nemůžeme vyhovět žádným ze standardních produktů, jako např. pojištění sbírky umístěné mimo domácnost, v případě, kdy klient zapůjčí do veřejné budovy, nebo s ní cestuje na výstavu.

Jak sbírky správně zdokumentovat a zabezpečit

1. Zdokumentujte svou sbírku a vytvořte podrobný seznam

Je důležité všechny cennosti správně a podrobně vyfotit a popsat tak, aby pojišťovna uhradila vše tak, jak má. Nezapomeňte na výrazné charakteristiky jednotlivých cenností, popište je a zaznamenejte i např. rozměry. Malé předměty vyfoťte s přiloženým měřítkem. Pořiďte fotografii i celkového prostoru, kde jsou předměty uloženy a jak jsou zabezpečeny. Vyfoťte každý předmět zvlášť a zdokumentujte např. značku výrobce, podpis autora, specifické znaky i případné vady. Vše si pak pečlivě uschovejte a to na spolehlivém místě, rozhodně mimo sbírku a nejlépe např. u advokáta, popř. v trezoru či bezpečnostní schránce. U nestandardních sbírek doporučujeme zajistit si znalecký posudek prokazující existenci a hodnotu sbírky. Podle fotodokumentace, znaleckého posudku, dokladů o nákupu můžete prokázat stáří věcí, parametry či kvalitu.

2. Vyčíslete hodnotu sbírky

Pro stanovení limitu pojištění domácnosti případně samostatně cenností, sbírky či starožitností je potřeba znát hodnotu sbírky. Majitel si většinou dokáže cenu sám stanovit nebo může využít služeb soudního znalce v příslušném oboru. Aby pojišťovna nesnížila pojistné plnění, je důležité, aby pojistná částka odpovídala hodnotě věcí. Vystavili byste se tak riziku podpojištění.

3. Nezapomeňte na kvalitní zabezpečení sbírky

Samotné pojišťovny předepisují, jakými bezpečnostními prvky musí být cennosti a sbírky zajištěny. Jsou to hlavně bezpečnostní zámky na dveře i okna, které chrání proti vloupání. Pro každou cennost se najdou optimální podmínky její ochrany. Jak bude pojišťovna následně posuzovat daný případ má vliv právě míra zabezpečení a ochrany. Pokud budete mít cennosti v trezoru, můžete dosáhnout i na nižší cenu pojistky, protože tak zvyšujete míru zabezpečení. Je také možné zvýšit limit plnění. A to nejdůležitější je, aby byl zabezpečovací systém vždy funkční a hlavně aktivovaný.

4. Buďte ostražití

Při ochraně cenností a sbírek větší hodnoty je samozřejmě důležitá hlavně prevence. Krádeže takto specifických předmětů bývají téměř vždy plánované. Dejte si tedy pozor na tipaře. Informace o vaší sbírce může ale tipař získat i z vašeho okolí, od známých či příbuzných. Určitě se nevyplatí, sdělovat termíny, kdy nebudete doma. Ať už ve svém okolí nebo dokonce na sociálních sítích. Dbejte na to, aby váš dům či byt nevypadal viditelně opuštěně, když jste např. na dovolené. Domluvte se a nechávejte si vyzvedávat poštu, ať vaše schránka nepřetéká letáky a novinami.

Co dělat, když...

Když už ke krádeži dojde

V případě, že máte podezření na spáchání trestného činu, ať už jde o krádež, vloupání nebo vandalismus, volejte nejprve policii. Teprve potom nahlaste pojistnou událost na pojišťovně. Ta vyšle likvidátora, který na místě zjistí výši škod.

Sledujte webové stránky ministerstva vnitra a katalogy aukčních síní popř. aukčních portálů, kde se mohou vaše ukradené věci objevit.

Když vaši sbírku zasáhne živel

Na sbírky a cenné předměty často útočí nejen zloději, ale také živly. Může dojít k jejich poškození až k úplnému zničení. Rizik, které sbírky ohrožují je mnoho: bleskové povodně, zkrat, voda z vodovodu, požár i např. dítě známých, které shodí vzácnou sošku. V případě, kdy dojde k živelní události, je opět důležité mít kvalitně zdokumentovat všechny předměty sbírky či cennosti a starožitnosti tak, abyste měli dostatek důkazů pro likvidaci.

Často se stává, že se umělecká díla a starožitnosti stávají předmětem pojistných událostí z pojištění odpovědnost. Nehody se samozřejmě mohou stát. Z pohledu pojišťovny jsou ale v těchto případech likvidátoři opatrní a pečlivě zkoumají, zda nejde o pojistný podvod.

Shrnutí

  • vše zdokumentujte - vyfoťte a popište,
  • věnujte pozornost účinnému a aktivnímu zabezpečení,
  • pojištění je základ,
  • správně ohodnoťte cenu vaší sbírky - podpojištění se nevyplácí,
  • fingované nehody pojišťovny dokáží odhalit.

Kontaktujte nás, společně najdeme řešení, které bude pro Vás to nejlepší.