Ochrana firmy je základ

- tvorba pojistných programů -


Riziko patří k podnikání. Úspěšní podnikatelé však hledají cesty, jak rizika zmírnit. Postaráme se o to, aby Vaše firma byla co nejlépe zajištěna a když se něco stane, vše vyřešíme za Vás. Máme propracovaný systém služeb a pomoci jak firmám, tak i případně jejich zaměstnanců. Rizika dokážeme posuzovat, hodnotit a navrhnout řešení, které bude odpovídat nejen legislativě, ale také představám klienta.

Zdeněk Vajdík
jednatel společnosti

Navrhneme Vám projekt firemního pojištění na míru


Navzájem se poznáme

Napřed dobře poznáme Vaši firmu - zjistíme, jaká jsou u Vás největší rizika, co může zastavit výrobu, jaká je hodnota Vašich skladů, jak jsou ohroženy živelnými katastrofami či v jaké míře se vystavujete riziku poškození třetí strany. Záleží na mnoha faktorech, díky kterým umíme výši rizika předvídat. Upřímné odpovědi nám pomohou lépe najít nejefektivnější řešení.

Vybereme nejefektivnější řešení

Teprve až budeme znát důkladně Vaši situaci, troufneme si vybrat to nejlepší řešení. Produktů na trhu v oblasti pojišťovnictví je velké množství, a my se postaráme o to, abyste byli vůči rizikům, vnějším vlivům a všemožným katastrofám co nejvíce pokrytí a přitom zbytečně neplatili za něco, co vlastně nepotřebujete. Zdarma pro Vás připravíme rizikovou zprávu, na základě které zjistíte, jakým konkrétním rizikům je Vaše společnost vystavena.

Sledujeme trh i změny ve firmě

Trh i život Vaší firmy se mění, a proto co bylo nejlepší loni, nemusí být nejlepším řešením nyní. Neustále sledujeme vývoj trhu a hledáme, zda se neobjevil nový produkt, který by Vám více vyhovoval. Současně mohou nastat změny ve firmě, které způsobí, že dříve zvolené řešení již není to nejlepší. V tom případě ihned reagujeme a produkt přizpůsobujeme. Na konci každého roku zhodnotíme naši spolupráci a předložíme Vám výroční zprávu s výčtem všem pojistných událostí.

Když se něco stane, vše zařídíme

Riziko k podnikání patří, ale když se cokoliv stane, ať už Vás potkají živelné pohromy, úraz na pracovišti, poškození majetku firmy nebo potřeba řešit pojištění odpovědnosti - jsme v tom s Vámi a nepříjemnosti vyřešíme za Vás. Získat peníze z pojišťoven může být velmi namáhavé a stresující, ale my víme jak na to.


Dalším krokem, a to v případě, že se rozhodnete využít našich služeb, bude - SPRÁVA POJIŠTĚNÍ

můžete využít i nabídku dalších našich služeb 

Pomoc
ostatním

BOZP, PO
NCHLaS