Ochrana firmy
je základ

- auditní servis firem -


Na začátek každé konstruktivní spolupráce klademe důraz nejen na osobní vztahy s klientem, ale potřebujeme také dobře pochopit chod firmy a nastavení jejich standardů činnosti. Naše odborné rady a doporučení se proto vždy opírají o důkladný audit společnosti, který je nezbytný pro důležitá a správná rozhodutí.

Zdeněk Vajdík
audit pojistného programu

Bohumil Plachý
audit BOZP, PO a NCHLaS

Naše doporučení jsou vždy opřena o kvalitní data


Navzájem se poznáme

Napřed dobře poznáme Vaši firmu a zjistíme, jaká jsou nastavená pravidla a systémy řízení.

Vybereme nejefektivnější řešení

Čím kvalitnější podklady dostaneme, tím objektivnější závěry učiníme a Vy od nás dostanete.

Rozhodujete se pouze Vy

Firmy a lidé v nich se neustále vyvíjí. Proto je nutné reagovat na změny nejen tržní, společenské nebo legislativní, ale rovněž lidské a komunitní. 

V případě další spolupráce umíme problémy řešit

Součástí zjištěných problémů a nedostatků je také náš návrh řešení a opatření k nápravě. V naší společnosti nabízíme komplexní servis v zájmových oblastech a umíme Vám pomoci.