BOZP, PO a NCHLaS

- bezpečně při práci a v provozech -


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a nakládání s chemickými látkami, sloučeninami a odpady musí být v souladu s příslušnými zákony. Stejně tak musí být v souladu s pojistnými podmínkami ve smlouvách jednotlivých pojistitelů. Pod naším řízením můžeme výrazně ovlivnit míru rizika při sestavování požadovaného rozsahu pojistné ochrany, ale rovněž i cenu pojistného za kterou je ochotna příslušná pojišťovna uzavřít pojistnou smlouvu. 

tyto služby zajišťuje naše společnost

PCS servis s.r.o.

služby poskytujeme stálým partnerům i individuálním žadatelům


Komplexní správa firem a provozů

Nabízíme Vám komplexní řešení, systémovou a odbornou pomoc v oblastech BOZP, PO a NCHLaS, které jsou podstatné pro správné a zdravé fungování každé firmy, provozu nebo výroby.

Jednorázové služby a pomoci

Pomáháme Vám i v případech, kdy je nutné řešit nenadálé nebo jednorázové operace, před které jsou vystaveni jednatelé společností nebo osoby odpovědné za sledované oblasti.