Znalecká činnost

- právní pomoc a soudní znalectví -


Jsem soudním znalcem se specializací na obory městská a silniční doprava, ekonomika v odvětví ceny a odhady motorových vozidel a strojírenství se zaměřením na technický stav motorových vozidel, autoopravárenství. Znaleckým posudkům se věnuji aktivně již více než 20 let.

Zdeněk Vajdík
jednatel společnosti

soudní znalec

Soudní znalec se specializací doprava, ekonomika, strojírenství


Obor - DOPRAVA

Technické posudky o příčinách silničních nehod osobních vozidel, nákladních vozidel a speciálních vozidel.

Obor - EKONOMIKA

Odvětví ceny a odhady motorových vozidel osobních, nákladních a speciálních.

Obor - STROJÍRENSTVÍ

Odvětví strojírenství všeobecné - technický stav motorových vozidel, autoopravárenství.