My v PFpodnikáme i pracujeme Profesionálně, Férově a Jasně,

zodpovědnost

partnerství

lidskost

týmovost

a proto nabízíme pouze špičkové služby.

Ochrana firmy je základ


- Auditní servis firem -

Vhodným auditem Vaší společnosti dokážeme upozornit na nedostatky a následně navrhnout nejlepší řešení pro ochranu firmy i jejich zaměstnanců. Zaměřujeme se na řadu oblastí důležitých pro chod firem a jejich bezpečí.

- Tvorba pojistných programů -

Riziko patří k podnikání. Úspěšní podnikatelé však hledají cesty, jak rizika zmírnit. Postaráme se o to, aby Vaše firma byla co nejlépe zajištěna a když se něco stane, vše vyřešíme za Vás.

Dáme Vám jistotu


- Správa pojistného programu -

Je dobré vědět, že ať se stane cokoliv, Vy a Vaše rodina budete stále zajištění.
Společně vybereme pojistku, která Vám bude sedět.

- Vyřizování pojistných událostí -

Když se něco stane, vše za Vás vyřídíme.
Dáme Vám tak jistotu, že Vám bude pojistka opravdu vyplacena vždy, když na ni máte nárok.

Bezpečně při práci i v provozech


- BOZP, PO a NCHLaS -

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, stejně jako práce s nebezpečnými chemickými látkami jsou oblasti, kterým musí zaměstnavatelé i zaměstnanci věnovat zvýšenou pozornost - jde totiž o ochranu životů, zdraví i majetku.

Speciální služby


- Znalecká činnost -

V našem týmu máme soudního znalce se specializací na obory městská a silniční doprava, ekonomika v odvětví ceny a odhady motorových vozidel a strojírenství se zaměřením na technický stav motorových vozidel, autoopravárenství.

- Právní pomoc -

Rádi Vám pomůžeme najít řešení při neúspěšném vyřizování Vaší pojistné události nebo při neúčinné komunikaci s pojišťovnami. Životní situace mohou být velmi stresující, zvláště při řešení mimořádných událostí... pomůžeme Vám najít východisko. 

Naučíme peníze pracovat pro Vás


- Zajištění investic -

Peníze by měly vydělávat. Ukážeme Vám, jak proplouvat investičním trhem tak, abyste dosáhli svých finančních cílů. Peníze si zaslouží odbornou péči, kterou je ale dobré svěřit zkušeným profesionálům - teprve pak mohou plnit své další účely.